PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ - PROVOZ OD 3.KVĚTNA 2021

Milí zákazníci,

velice nás těší, že se od 5. května budeme znovu potkávat u nás v salónu. Doufáme, že vše poběží hladce a proto jsme pro vás sepsali pravidla provozu salónu dle protiepidepidemických nařízení vlády.

ZÁKAZNÍK se musí prokázat jedním z následujících potvrzení. 
Podnikatel musí zamezit přístup zákazníkovi do provozovny, který se neprokáže některým z těchto potvrzení nebo neprovede jednorázový samotest. Pokud podnikatel testem zjistí pozitivního zákazníka, tak musí vykázat zákazníka z provozovny.
Možná potvrzení o negativitě zákazníka:
  1. potvrzení o PCR testu, který není starší než 7 dní nebo o antigenním testu, který není starší než 72 hodin z odběrového místa (odběrovým místem je myšleno např. odběrová laboratoř, zdravotník v podniku atd. - profesionálně provedený test zdravotníkem, tj. zjednodušeně ten komu proplatí odběr antigenního testu nebo PCR testu za testovaného pojišťovna)
  2. potvrzení zaměstnavatele zákazníka, že byl proveden samotest s negativním výsledkem ( samotest nesmí být proveden před více než 72 hodinami)
  3. čestné prohlášení zákazníka, respektive zákonného zástupce, že byl antigenní test určen pro samostestování proveden ve škole ne déle než před 72 hodinami (je uznáván i samotest ze školy)
  4. potvrzení o očkování - minimálně 14 dní po druhé dávce u dvoudávkové vakcíny nebo po první dávce v případě jednodávkové vakcíny, zákazník se musí prokázat potvrzením MZ
  5. potvrzením o prodělání onemocnění Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dn
  6. NEMŮŽE BÝT UZNÁNO potvrzení o protilátkách. PODNIKATEL POTVRZENÍ NEUCHOVÁVÁ, JEN KONTROLUJE, ŽE ZÁKAZNÍK TOTO POTVRZENÍ MÁ!
 
Dále doporučujeme dělat rezervace online, protože kvůli časovému vytížení našich zaměstnanců se nemusíte dovolat. Prosím na služby choďte dříve, abychom mohli dodržet všechna protiepidemická opatření.